POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU

obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.

Drogi Użytkowniku i Usługobiorco,

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność Twoich danych osobowych. Dbamy
o Twoją prywatność zarówno wtedy, gdy odwiedzasz nasz serwis internetowy jak i korzystasz z naszych usług. Działamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym „RODO”).

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla uproszczenia zestawiliśmy je w formie pytań i odpowiedzi, abyś dowiedział się w jakim celu, na jakiej podstawie i jak długo przetwarzamy Twoje dane, a także kto może mieć do nich dostęp i jakie przysługują Ci prawa.

Jak pozyskujemy twoje dane osobowe?

Korzystając z naszej strony internetowej możesz być poproszony o przekazanie swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale w pewnych sytuacjach może okazać się niezbędne. Przykładowo, bez podania swojego imienia i nazwyska, nie będziesz mógł skorzystać z usług, które świadczymy.

Niektóre dane zbierane są automatycznie za pomocą plików cookies podczas Twojej wizyty na stronie (np. adres IP, typ przeglądarki itp.). Służą one administrowaniu stroną www, zapewnieniu obsługi hostingowej oraz tworzeniu odpowiednich treści marketingowych. Możesz jednak dowolnie blokować i ograniczać instalowanie plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub przy pomocy innych (darmowych) rozwiązań.

Kto jest administratorem twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Solomiya Estreita Kozera prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Moje Wymarzone Życie Solomiya Estreita Kozera z siedzibą przy ul. Dworkowa 9/6, 05-077 Warszawa, NIP: 9522224789, REGON 521205428 , zgodnie z dokumentem zawartym w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tel. 881 348 159, email: kontakt.moje.wymarzone.zycie@gmail.com

W razie pytań i wątpliwości możesz skontaktować się z nami drogą elektroniczną pod następującym adresem e-mail: kontakt.moje.wymarzone.zycie@gmail.com

W jakim celu, na jakiej podstawie prawnej i jak długo przetwarzamy twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług (składanie zamówień na usługi odpłatne, realizacja umowy): podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); dane przetwarzane będą do czasu zakończenia świadczenia usługi (rozwiązanie umowy o świadczenie usług);
 2. wypełnienia obowiązków podatkowych (wystawianie faktur, przechowywanie dokumentacji księgowej): podstawą prawną jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); dane przetwarzane będą do czasu upływu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych;
 3. wypełnienia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych: podstawą prawną jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); dane przetwarzane będą do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych;
 4. ustalenia, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń: podstawą prawną jest nasz uzasadniony prawnie interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który mamy w tym, aby podjąć działania mające na celu ochronę naszych praw w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi; dane przetwarzane będą do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających
  z obowiązujących przepisów prawa;
 5. udzielania Ci odpowiedzi na pytania skierowane do nas telefoniczne lub drogą elektroniczną: podstawą prawną jest nasz uzasadniony prawnie interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który mamy
  w tym, aby komunikować się z naszymi klientami i odpowiadać na pytania naszych potencjalnych klientów lub innych osób zainteresowanych naszymi produktami i usługami; dane przetwarzane będą do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających
  z obowiązujących przepisów prawa;
 6. marketingowym (promocja naszych towarów i usług), tylko po udzieleniu przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych: podstawą prawną jest Twoja zgoda oraz nasz uzasadniony prawnie interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który mamy w tym, utrzymywać z relacje biznesowe z klientami oraz badać ich satysfakcję, dbać o własne interesy i wizerunek lub odpowiednio dobrowolna zgoda osoby, która ją wyraziła w określonym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); dane przetwarzane będą do czasu do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania a w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest zgoda – do czasu cofnięcia zgody (przy czym wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych przez jej wycofaniem).

PAMIĘTAJ!

Dane osobowe przetwarzamy tak długo, jak jest to konieczne, aby osiągnąć wskazane powyżej cele, chyba
że złożysz ważny i prawidłowy wniosek o usunięcie Twoich danych osobowych. Ponadto, okres przetwarzania może być uzależniony od treści obowiązujących nas przepisów prawa, np. w przypadku przechowywania dokumentów finansowych czy terminów dochodzenia roszczeń.

Kto może być odbiorcą twoich danych osobowych?

W niektórych sytuacjach, jeśli okaże się to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych, korzystamy ze wsparcia i pomocy podmiotów zewnętrznych. Każdorazowo jednak, przed przekazaniem danych osobowych, wymagamy od ich odbiorców zagwarantowania odpowiedniej ich ochrony i poufności.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 • podmioty współuczestniczące w wykonaniu przez nas umów, np.: biuro rachunkowe, dostawcy usług informatycznych, dostawcy usług hostingowych, dostawcy systemów płatności,
 • uprawnione organy państwowe na mocy obowiązujących przepisów prawa,
 • inne podmioty, których żądanie w zakresie przekazania danych znajdzie uzasadnienie w obowiązujących przepisach prawa.

Korzystamy również z usług zewnętrznych dostawców świadczących następujące usługi:

 1. Facebook Ireland Ltd.(Facebook) – w celu dotarcia do naszych odbiorców, a także prowadzenia działań marketingowych i sprzedażowych w mediach społecznościowych, w tym tworzenia grup docelowych i kampanii remarketingowych. Dowiedz się więcej o tym, jak Facebook przetwarza dane osobowe: https://www.facebook.com/policy.php Facebook może przekazywać Twoje dane do USA. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/business/news/updating-our-international-data-transfer-mechanisms.
 2. Meta Platforms Ireland Limited (Instagram) – w celu dotarcia do naszych odbiorców, a także prowadzenia działań marketingowych i sprzedażowych w mediach społecznościowych, w tym tworzenia grup docelowych i kampanii remarketingowych. Dowiedz się więcej o tym, jak Instagram przetwarza dane osobowe: https://privacycenter.instagram.com/policy/
 3. MailerLite Limited (MailerLite) – w celu dotarcia do naszych odbiorców, a także prowadzenia działań marketingowych i sprzedażowych za pomocą newslettera, w tym tworzenia grup docelowych i kampanii remarketingowych. Dowiedz się więcej o tym, jak MailerLite przetwarza dane osobowe: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy.

Wtyczki mediów społecznościowych.

Na Stronie zamieszczone zostały wtyczki mediów społecznościowych, co powoduje, że korzystając ze strony, adres IP Twojego urządzenia oraz identyfikator przeglądarki, którą używasz przekazywane są do dostawców mediów społecznościowych. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła Naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Naciśnięcie na wtyczki mediów społecznościowych nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami dostawców tych mediów, którzy mogą zbierać dane z Twojego urządzenia. Zwróć uwagę, że nie mamy wpływu na to, jakie dane są zbierane przez media społecznościowe po kliknięciu w ich przycisk. Więcej informacji odnośnie do celu oraz zakresu zbieranych przez te podmioty danych oraz w jaki sposób są przetwarzane, używane, chronione Twoje dane osobowe, w tym jakie przysługują Ci w związku z tym prawa i możliwe do wyboru opcje w celu ochrony prywatności znajdziesz na stronie:

 1. Facebook: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation. Facebook i My jesteśmy wspólnie współadministratorami w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk. Informacje na ten temat znajdziesz na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Czy przekazujemy dane osobowe do państw trzecich?

Co do zasady nie przekazujemy danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jeżeli jednak w związku z realizacją usług zajdzie taka konieczność, ocenimy okoliczności i zadbamy o zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych, tak aby przetwarzanie odbywało się w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi np. poprzez mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisje Europejską (art. 46 ust. 2 lit. c RODO). Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych przez ww. podmioty znajdziesz na stronach www dostawców tych usług.

Czy profilujemy twoje dane osobowe?

W ramach prowadzenia strony i zastosowanych technologii możemy dokonywać profilowania. Polega ono na wykorzystywaniu danych użytkownika (tj. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania w Serwisie) do oceny jego aktywności oraz potencjalnego zainteresowania usługami.

Profilowanie umożliwia personalizowanie oferty i reklam kierowanych do użytkowników, nie ma jednak ma wpływu na zasady i warunki zawieranych umów o świadczenie usług. Przetwarzane informacje maja charakter anonimowy i nie są kojarzone z użytkownikiem zamawiającym usługi. Nie podejmujemy zatem żadnych zautomatyzowanych decyzji, które mogłyby wywołać wobec osób fizycznych skutki prawne lub mogłyby wpłynąć na nie w podobnie istotny sposób.

Czy wykorzystujemy tzw. Ciasteczka?

Na stronie internetowej wykorzystujemy tzw. cookies („ciasteczka”), czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu użytkownika, które mogą być odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy: Facebooka, Google’a, zgodnie z informacjami zawartymi wyżej.

Dzięki cookies zbieramy anonimowe dane o wizytach użytkowników w Serwisie, które możemy wykorzystywać do usprawniania funkcjonalności Serwisu, identyfikacji błędów lub działań marketingowych.

Zazwyczaj przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają wykorzystywanie cookies w urządzeniu końcowym. Użytkownicy mogą jednak blokować i ograniczać instalowanie plików cookies według własnego uznania za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub przy pomocy innych rozwiązań (darmowych). Podczas Twojej pierwszej wizyty na stronie wyświetlimy Ci informację na temat stosowania plików cookies. Jeśli nie zmienisz ustawień swojej przeglądarki wyrazisz zgodę na ich użycie. Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące plików cookies zakresie na stronie www Twojej przeglądarki internetowej.

Informujemy, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności
w korzystaniu ze strony internetowej, np. może spowodować dłuższy okres ładowania się strony czy ograniczenia w korzystaniu z funkcjonalności.

Jak chronimy twoje dane?

W celu zapewnienia wysokiego i spójnego stopnia ochrony stosujemy adekwatne do przetwarzania zabezpieczenia środowiska informatycznego, jak również środki techniczno-organizacyjne, wśród których znajdują się miedzy innymi:

 1. tworzenie kopii bezpieczeństwa,
 2. wyposażenie centrów danych w mechanizmy ochrony danych,
 3. przeprowadzanie regularnych testów poziomu bezpieczeństwa,
 4. monitoring bezpieczeństwa danych osobowych,
 5. minimalizowanie ryzyka potencjalnych nadużyć oraz szybkie reagowanie w przypadku ich zaistnienia,
 6. wdrażanie polityki ochrony danych,
 7. zapewnienie ciągłej poufności, integralności, dostępności i odporności systemów przetwarzania
  i usług,
 8. umożliwienie dostępu do danych osobowych wyłącznie osobom upoważnionym,
 9. tworzenie i regularna zmiana haseł dostępu do systemów, w których przetwarzane są dane osobowe.

Jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy?

Osoby, których dane przetwarzamy mają prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania kopii danych (art. 15 RODO);
 2. sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
 3. usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
 6. przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (o ile podstawą przetwarzania jest zgoda) (art. 7 RODO).

Wymienione powyżej uprawnienia nie mają jednak charakteru absolutnego i w niektórych sytuacjach,
po dokonaniu analizy, możemy zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia.

Informujemy również, że cofniecie zgody na przetwarzanie danych nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych, które miało miejsce na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).

W celu realizacji któregokolwiek z ww. uprawnień prosimy o kontakt w jeden ze sposobów wskazanych na wstępie niniejszego dokumentu.

Podanie danych jest dobrowolne bez względu na cel, w jakim są przetwarzane. Niespełnienie tego warunku może jednak uniemożliwić, w zależności od konkretnego przypadku, zawarcie umowy, korzystanie z wybranych usług w ramach świadczonych usług lub otrzymywanie treści marketingowych.

Czy możemy zmieniać naszą politykę prywatności?

Tak. Ochrona danych osobowych jest procesem, który dostosowujemy do bieżących potrzeb i zmieniającej się technologii. Dlatego też, nasza Polityka Prywatności może być uzupełniana lub zmieniania, o czym poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie informacji na stronie, a w przypadku istotnych zmian zarejestrowanym usługobiorcom wyślemy odrębne powiadomienia drogą elektroniczną.